Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Dokument 3:11 (2014-2015), Innst. 187 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.03.2016 Innst. 187 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse som belyser i hvilken grad kommunenes og fylkeskommunenes folkehelsearbeid er systematisk og langsiktig, og i hvilken utstrekning de statlige virkemidlene understøtter folkehelsearbeidet lokalt og regionalt. Komiteen gjengir i innstillingen Riksrevsisjonens hovedfunn og tar til orientering de tiltak som statsråden har varslet i brev til Riksrevisjonen av 9. juni 2015. Stortinget har vedtatt at rapporten skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 07.04.2016