Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst

Meld. St. 4 (2015-2016), Innst. 273 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2016 Innst. 273 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2016