Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 28 S (2015-2016), unntatt kap. 542, 595 og 3595, Innst. 124 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2015 Innst. 124 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. jf. Prop. 28 S (2015-2016), unntatt kap. 542, 595 og 3595.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2015