Representantforslag om tiltak for å forbedre omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere

Dokument 8:13 S (2015-2016), Innst. 193 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Sigbjørn Toskedal, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 03.03.2016 Innst. 193 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2016