Endringer i utlendingsloven (innstramninger)

Prop. 16 L (2015-2016), Lovvedtak 5 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang

  1. Status