Representantforslag om nødvendige regelendringer og tiltak for å sikre flere minoritetsspråklige formell utdanning og arbeid raskt

Dokument 8:15 S (2015-2016), Innst. 190 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.03.2016 Innst. 190 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2016