Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om nødvendige regelendringer og tiltak for å sikre flere minoritetsspråklige formell utdanning og arbeid raskt

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 3. mars 2016

Helge André Njåstad

Eirin Sund

leder

ordfører