Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet

Prop. 25 S (2015-2016), kap. 310, 340, 342 og 3340, Innst. 92 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2015 Innst. 92 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2015