Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet

Prop. 25 S (2015-2016), unntatt kap. 310, 340, 342 og 3340, Innst. 108 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2015 Innst. 108 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2015