Representantforslag om endring av Stortingets forretningsorden for å sikre åpenhet om representantenes økonomiske interesser

Dokument 8:22 S (2015-2016), Innst. 221 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 31.03.2016 Innst. 221 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2016