Representantforslag om et løft for norske biobanker

Dokument 8:24 S (2015-2016), Innst. 250 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvild Kjerkol, Line Kysnes Vennesland, Marianne Aasen, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 28.04.2016 Innst. 250 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om et løft for norske biobanker, og har enstemmig vedtatt å be regjeringen utrede modeller og en infrastruktur for et trygt og etisk forsvarlig samarbeid mellom norske offentlige biobanker, helseregistre og industrielle aktører.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 18.05.2016