Representantforslag om heving av alkoholgrensen for øl som selges i dagligvareforretninger

Dokument 8:27 S (2015-2016), Innst. 253 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Guri Melby, Sveinung Rotevatn Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 28.04.2016 Innst. 253 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet er forslag fra Venstre om å tillate salg av øl med alkoholinnhold inntil 7 volumprosent i dagligvareforretninger. Fremskrittspartiet og Venstre støttet forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 18.05.2016