Representantforslag om lovhjemmel for lavutslippssoner

Dokument 8:35 L (2015-2016), Innst. 239 L (2015-2016), Lovvedtak 55 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Anna Ljunggren, Eirik Sivertsen, Jan Bøhler, Karianne O. Tung, Magne Rommetveit, Marit Nybakk, Ruth Grung, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 14.04.2016 Innst. 239 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om lovhjemmel for lavutslippssoner i kommuner med høy lokal luftforurensing. Forslaget ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 10.05.2016