Representantforslag om nye tiltak for å sikre hjelp og støtte til flerlingfamiliene

Dokument 8:39 S (2015-2016), Innst. 368 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Karin Andersen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 02.06.2016 Innst. 368 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Heikki Eidsvoll Holmås og Karin Andersen om nye tiltak for å sikre hjelp og støtte til flerlingfamiliene. Forslaget ble ikke vedatt, men vedlagt protokollen. Følgenede forslag ble vedtatt: Stortinget ber regjeringen iverksette en levekårskartlegging om flerlingfamilier, enslige med flere barn i småbarnsalder, familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, familier som har alvorlig sykdom hos foreldrene, og andre med spesielle omsorgsbehov.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2016