Representantforslag om en nærskipsfartstrategi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår

Dokument 8:45 S (2015-2016), Innst. 312 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Sigbjørn Toskedal, Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Holten, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 312 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2016