Representantforslag om tiltak for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Karin Andersen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 26.04.2016 Innst. 242 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om tiltak for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping. Representantforslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2016