Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid

Dokument 3:9 (2015-2016), Innst. 48 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2016 Innst. 48 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon om oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om ungdom som har avbrutt videregående opplæring får god oppfølging fra oppfølgingstjenesten og Nav-kontorene med sikte på videre opplæring eller arbeid. Komiteen fremhever i innstillingen betydningen av hovedfunnene: Det er stor variasjon i kvaliteten på oppfølging av ungdom som har avbrutt videregående opplæring, et fåtall av disse ungdommene er i tiltak som inkluderer læreplanmål, og samarbeidet mellom ulike aktører om en helhetlig oppfølging av disse ungdommene fungerer ikke godt nok. Stortinget har vedtatt at rapporten skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2016