Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid

Innhold

Dokumentet i pdf-format