Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid

Dette dokument

  • Innst. 48 S (2016–2017)
  • Kildedok: Dokument 3:9 (2015–2016)
  • Dato: 08.11.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 7
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 8. november 2016

Martin Kolberg

Michael Tetzschner

leder

ordfører