Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om likeverdig tilgang til laboratorietjenester etter at EUs postdirektiv er innført og lørdagspost avviklet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (30.05.2016 Kl. 19:30:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (30.05.2016 Kl. 19:31:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (30.05.2016 Kl. 19:31:26)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og forkastet forslag fra Senterparti-representanter om midlertidige og permanente løsninger for distribusjon av laboratorieprøver på fredager, slik at disse kan komme til laboratoriet på lørdager - uten merkostnader for pasientene. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG støttet alle tre forslagene, og Kristelig Folkeparti støttet ett av forslagene.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger