Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe og Jenny Klinge om likeverdig tilgang til laboratorietjenester etter at EUs postdirektiv er innført og lørdagspost avviklet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 24. mai 2016

Kari Kjønaas Kjos

Bård Hoksrud

leder

ordfører