Representantforslag om sikker lagring av pasientopplysninger

Dokument 8:79 S (2015-2016), Innst. 392 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Knut Storberget, Karin Andersen, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp), (A), (SV)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 07.06.2016 Innst. 392 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om lagring av sensitive pasientopplysninger. Alle unntatt regjeringspartiene støttet forslag om å be regjeringen følge opp arbeidet med Norsk helsearkiv og realisering av depotbygg påTynset. Det ble også fattet vedtak om å be regjeringen ta initiativ til en utredning om hvordan oppbevaring/lagring av sensitive pasientopplysninger best mulig skal kunne trygges, herunder med fokus på utfordringer som kan oppstå i forbindelse med samarbeid med private aktører.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2016