Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Meld. St. 28 (2015-2016), Innst. 19 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteenInnstilling avgitt 05.10.2016Innst. 19 S (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fag, fordypning og forståelse, som gjelder det langsiktige arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet og innholdet i grunnskolen og videregående opplæring. En rekke vedtak ble fattet i den forbindelse, bl.a. om systemet for kvalitetsvurdering, lokalt arbeid med læreplan, formålsparagrafens fellesverdier, innovasjon, klassemiljø og hvordan vurderingssystemene kan tilrettelegge for læring.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 05.10.2016

  Behandlet i Stortinget: 11.10.2016