Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Meld. St. 28 (2015-2016), Innst. 19 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.10.2016 Innst. 19 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fag, fordypning og forståelse, som gjelder det langsiktige arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet og innholdet i grunnskolen og videregående opplæring. En rekke vedtak ble fattet i den forbindelse, bl.a. om systemet for kvalitetsvurdering, lokalt arbeid med læreplan, formålsparagrafens fellesverdier, innovasjon, klassemiljø og hvordan vurderingssystemene kan tilrettelegge for læring.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.2016

   Behandlet i Stortinget: 11.10.2016