Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk

Meld. St. 30 (2015-2016), Innst. 399 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.06.2016 Innst. 399 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2016