Representantforslag om nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn som søker asyl

Dokument 8:93 S (2015-2016), Innst. 40 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.11.2016 Innst. 40 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag Dokument 8: 93 S (2015-2016) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn som søker asyl. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2016