Representantforslag om gradvis innføring av én times fysisk aktivitet i skolen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Freddy de Ruiter, Ingvild Kjerkol, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 07.06.2016 Innst. 394 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2016