Representantforslag om opprettelsen av et toppindustrisenter

Dokument 8:110 S (2015-2016), Innst. 60 S (2016-2017)

Merknad

MERKNAD: Ved en feil kunne ikke voteringsanlegget benyttes, og det foreligger ingen elektroniske data for voteringen. Opptellingen ble foretatt manuelt. Resultat: Enstemmig

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Else-May Botten Norderhus, Odd Omland, Terje Aasland, Tore Hagebakken Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 10.11.2016 Innst. 60 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om opprettelsen av et toppindustrisenter. Stortinget vedtok å legge representforslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2016