Representantforslag om opprettelse av en kunstnerassistentordning

Dokument 8:112 S (2015-2016), Innst. 156 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Geir Jørgen Bekkevold, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A), (KrF), (V) Innstilling avgitt 20.12.2016 Innst. 156 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om opprettelse av en kunstnerassistentordning. Forslaget ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.01.2017