Representantforslag om å sikra alle elevar i grunnskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt

Dokument 8:116 S (2015-2016), Innst. 68 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Geir Sigbjørn Toskedal, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Magne Rommetveit, Terje Breivik Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A), (Sp), (KrF), (SV), (V) Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 68 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen utrede en endring av opplæringslova § 2-5 og andre mulige tiltak som kan sikre elever på ungdomsskolen rett til opplæring på hovedmålet og rett til å tilhøre en egen målformgruppe,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2016