Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om å lukke gjeldsfeller

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 30. mars 2017

Hans Olav Syversen

Torstein Tvedt Solberg

leder

ordfører