Grunnlovsforslag om ny § 111 (levestandard og helse)

Dokument 12:9 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (V)

Saksgang