Grunnlovsforslag om ny § 111 (levestandard og helse)

Dokument 12:9 (2015-2016), Innst. 127 S (2018-2019)

Status: Saken er behandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (V) Innstilling avgitt 15.01.2019 Innst. 127 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 15.01.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 29.01.2019