Grunnlovsforslag om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse)

Dokument 12:25 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang