Grunnlovsforslag om endring i §§ 17, 49, 50, 75 og 109 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014)

Dokument 12:15 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H)

Saksgang