Representantforslag om å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet for eldre og en tillitsreform framfor målstyring

Dokument 8:104 S (2016-2017), Innst. 404 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Karin Andersen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 404 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om tiltak for å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet og en tillitsreform fremfor målstyring. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2017