Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Prop. 130 LS (2016-2017), Innst. 400 L (2016-2017), Lovvedtak 136-146 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2017 Innst. 400 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 19.06.2017