Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga –BERIKTIGET

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 12. juni 2017

Hans Olav Syversen

Siri A. Meling

leder

ordfører