Representantforslag om at fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Sandum, Martin Kolberg, Nina Sandberg, Stein Erik Lauvås, Sverre Myrli, Svein Roald Hansen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 30.11.2017 Innst. 49 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok ingen av representantforslagene som omhandler Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av fylkeskommuner. At disse ikke ble vedtatt, medfører at vedtakene om sammenslåing av fylkeskommuner av 8. juni 2017 blir stående.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2017