Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om syv representantforslag som omhandler Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av fylkeskommuner

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 30. november 2017

Karin Andersen

Ketil Kjenseth

leder

ordfører