Representantforslag om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark

Dokument 8:12 S (2017-2018), Innst. 55 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl-Erik Grimstad, Ketil Kjenseth, Terje Breivik, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 30.11.2017 Innst. 55 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre med flere forslag om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Ingen av forslagene ble vedtatt. Fremskrittspartiet og Venstre støttet forslaget om å be regjeringen iverksette en uavhengig utredning av sykehussstrukturen i Vest-Finnmark.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2017