Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 21 S (2017-2018), Innst. 80 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 80 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2017 i samsvar med forslaget i Prop. 21 S (2017-2018) fra Helse- og omsorgsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2017