Representantforslag om et norsk regelverk for crowdfunding/folkefinansiering

Dokument 8:37 S (2017-2018), Innst. 169 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Terje Breivik, Trine Skei Grande Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 169 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om crowdfunding/folkefinansiering. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2018