Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon

Dokument 8:81 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Trygve Slagsvold Vedum Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang