Representantforslag om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Dokument 8:132 S (2017-2018), Innst. 233 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eigil Knutsen, Eirik Sivertsen, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud, Svein Roald Hansen, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 24.04.2018 Innst. 233 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Komiteens tilrådning, der representantforslaget "Vedtas ikke", ble fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2018