Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

Dokument 8:141 S (2017-2018), Innst. 38 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Gleditsch Lossius, Knut Arild Hareide, Olaug Vervik Bollestad, Steinar Reiten Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 08.11.2018 Innst. 38 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk - med i alt 15 forslag. Det ble vedtatt å be regjeringen fremme en nasjonal alkoholstrategi for Stortinget, som skal beskrive hvoran de alkoholpolitiske målene om reduksjon i alkoholforbruket skal oppnås. I tillegg ble det flertall for 11 andre forslag som innebærer at regjeringen blir bedt om å komme med tiltak på en rekke områder, samt å reversere taxfree-ordningen som ble gjort i 2014 fra 1. januar 2020. Regjeringspartiene stemte mot samtlige forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2018