Representantforslag om ikke å innføre nytt gebyr for skifteattest

Dokument 8:144 S (2017-2018), Innst. 315 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 315 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om ikke å innføre nytt gebyr for skifteattest. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2018