Representantforslag om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner

Dokument 8:174 S (2017-2018), Innst. 348 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Jette F. Christensen, Kari Henriksen, Siri Gåsemyr Staalesen, Zaineb Al-Samarai Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 348 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner. Det er vedtatt å be regjeringen foreta en gjennomgang og fremme forslag om regulering av tilbud og bruk av kosmetiske injeksjoner. Vedtaket ble støttet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2018