Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 29. mai 2018

Olaug V. Bollestad

Kjersti Toppe

leder

ordfører