Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Zaineb Al-Samarai, Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Kari Henriksen, Jette F. Christensen og Siri Gåsemyr Staalesen om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 29. mai 2018

Olaug V. Bollestad

Kjersti Toppe

leder

ordfører