Representantforslag om å sikra fortrinnsretten for hamnearbeidarane

Dokument 8:206 S (2017-2018), Innst. 375 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 31.05.2018 Innst. 375 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama eit representantforslag frå Senterpartiet om å sikra fortrinnsretten for hamnearbeidarane. I Representantforslaget ber Stortinget regjeringa leggje fram forslag til endringar i lov eller forskrift for å realisera hamnearbeidarar sin fortrinnsrett gjennom ILO-konvensjon 137. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2018