Representantforslag om tillitsreform i skolen

Dokument 8:194 S (2017-2018), Innst. 378 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Martin Henriksen, Mani Hussaini, Marit Knutsdatter Strand, Mona Fagerås, Marit Arnstad, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A), (Sp), (SV) Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 378 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om en tillitsreform i skolen. Forslaget ble ikke vedtatt, men Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å undersøke i hvilken grad detaljerte målkrav og indikatorer knyttet til elevresultater benyttes i ansettelsesavtaler med skoleledere og rektorer, og melde tilbake til Stortinget om dette. Videre har Stortinget vedtatt å be regjeringen sørge for at arbeidet med fagfornyelsen og revidering av opplæringsloven ivaretar lærernes profesjonelle handlingsrom. Stortinget har også vedtatt å be regjeringen fortsette å redusere omfanget av rapportering og dokumentasjon, og å nedsette et utvalg der partene i skolesektoren er representert, som skal gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i lys av fagfornyelsen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018