Representantforslag om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser

Dokument 8:31 S (2018-2019), Innst. 221 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvild Kjerkol, Jonas Gahr Støre, Nils Kristen Sandtrøen, Ruth Grung, Terje Aasland, Maria Aasen-Svensrud Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 26.03.2019 Innst. 221 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representantene Nils Kristen Sandtrøen, Maria Aasen-Svensrud, Terje Aasland, Ruth Grung, Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Tre mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2019